Tevékenység helyszíne: Tájház – 6120 Kiskunmajsa, Ady E. u. 54.
Tevékenység típusa: műhelyfoglalkozás
Megvalósítási időszak: 2010. október 1. – 2011. május 31.
Oktató: Terbe Éva

Műhelyfoglalkozás, műhelymunka: minimum 10 fő részvételével, minimum 10 alkalomból álló sorozat/év, minimum 90 perc/alkalom

Részt vevő diákok: Kiskunmajsa, Arany János Általános Iskola felső tagozat

A foglalkozások célja:
Bemutatni,
• A lányok-fiúk miként tanultak gyermekkorukban édesanyjuktól, édesapjuktól, hogyan sajátították el a különféle kötelező háziasszonyi, ill. családfői feladatokat.
• Hogyan készültek fel a családi életre, mikor mehettek férjhez, nősülhettek meg.
• Tudatosodjon, hogy a családanyák, családapák mennyire egyszerű, szorgalmas és dolgos életet éltek.
• Hogyan tudtak családjuk szolgálatában minél több munkát, minél egyszerűbben elvégezni.

Feladatok
– Elméleti ismeretek nyújtása, munkafolyamatok megismertetése
– Tapasztalást segítő tevékenységek szervezése
– Kreatív anyaghasználatra buzdítás és technikák megtanítása, rögzítése
– Kézügyességet fejlesztő bátor eszközhasználat szorgalmazása
– Megismertetni a falusi házakban tanult kézimunkák technikáit.
– Alapvető kertművelés, kertgondozás munkálataiban közvetlen tapasztalás
– Hagyományőrző tárgyi és szellemi ismeretek átadása
– Segíteni a családi életre nevelést, érzelmi, akarati, cselekvési motiválás

Módszer: beszélgetés, bemutatás, közvetlen tapasztalás, gyakorlás,
Lehetőség szerint idős emberek tartják a bemutatásokat. Hiteles és meggyőző erejű
e gyakorlati tudás átadása.

Eszközök:
Kender, guzsaly, orsó, rokka, gyapjú, fonó- és szövő eszközök, vászon, tű, hímzőfonalak, fonalgombolyagok, rongyszövéshez anyag, ollók, kötőtűk, horgolótűk, egyéb természetes anyagok
Kerti munkákhoz ásó, gereblye, kapa, kézi eke használatának.

Előzmény:

Nádas Lajosné, az iskola technika tanárnője tájékoztatott korunk technika tanításának nehézségeiről. Vele folytatott beszélgetés során a technika tananyagból kiemeltem témánk előzményeit, mely csak az 5.-6. osztály tananyagában lelhető fel. A heti egy technika óra nem elegendő a diákok tanítás során a családi élethez megtanulandó minimális ismeretek átvételére, annak gyakorlására pedig szinte idő sincs. A szülők se rendelkeznek már azzal az öröklött tudással, mely minden leendő családanyát családapát felkészítene a reá váró feladatokra. Korunk iskoláiban fiúk-lányok a heti egy órán ugyanazt a tananyagot tanulják, nincs már fiú-lány technika óra, a nemek szerinti szerepekre, feladatokra rálátás nem kidolgozott, nincs rá lehetőség.