June 11, 2022 - ÁLTAL Admin

Élethosszig tartó tanulás Kiskunmajsán

Intézményünk eredményesen pályázott „A kulturális intézmények tanulást támogató társadalmi szerepvállalásának erősítésének megvalósítására” – EFOP-3.7.3-16 felhívásra, melynek eredményeként projektünk megvalósításával hozzájárulunk szolgáltatásainkkal és tevékenységeinkkel az egész életen át tartó tanulás céljának eléréséhez. A célkitűzéseink és programjaink összhangban vannak az „Az egész életen át tartó tanulás szakpolitikájának keretstratégiájával”. A keretstratégiában szereplő célok közül, a térség hátrányos helyzetéből adódóan kiemelt fontossággal bír: a „szegregált élethelyzetek felszámolása a generációkon át mélyülő foglalkoztatási, megélhetési, iskolázottsági, közösségi, szociokulturális és diszkriminációs természetű hátrányok felszámolása, integrált: az érintettek, a helyi közösségek, az önkormányzatok, civil és egyházi szervezetek aktív részvételével megvalósuló segítő, támogató és képességfejlesztő szolgáltatások nyújtása révén”. Továbbá „a munkaalapú társadalom és a teljes foglalkoztatottság elérése érdekében a foglalkoztatás bővítéséhez és a munkavállalók alkalmazkodóképességének és versenyképességének javításához szükséges a valós reálgazdaság igényeinek és a növekedési potenciállal rendelkező ágazatok képesítési szükségleteinek megfelelő és ahhoz rugalmasan igazodó, versenyképes tudást biztosító képzési és egész életen át tartó tanulási rendszer megteremtése”.

A projekt megvalósítására elnyert támogatás: 71 003 692 Ft. A projektösszeg 100%-a vissza nem térítendő támogatás.

A projekt tervezett megvalósulásának dátuma: 2018. június 1-2020. július 31., a járványügyi korlátozás miatt a befejezés 3 hónappal később 2020. október 29-én zárul.

A pályázatról bővebben az alábbi tájékoztatóban olvashatnak: