Vízkereszt napjához – január 6. – kötődően idén is házszentelőt tartottak a kiskunmajsai tájházban. Az Orgona Református Egyesített Szociális Intézmény lakói látogattak el a hagyományőrző rendezvényre, melynek alkalmával Kosik Sándor esperes-plébános úr végezte el a házszentelést.

Kiskunmajsán évről évre őrizzük a házszentelés hagyományát, mely feltehetőleg a XIX. sz. előtt országszerte liturgikus szokás volt. Ma már nem csak egyszerű népszokás, hanem a keresztények számára meggyőződés, tanúságtétel is egyben. A család életében melegséget, biztonságot jelent a ház, ezért szentelésekor behívják házukba az isteni gondviselést. A háziak asztalra helyezett égő gyertyával és kereszttel jelzik, hogy életükre, hajlékukra kérik az oltalmat.

A pap szenteltvízzel hinti meg a lakást. Az ajtó szemöldökfájára krétával fölírja az évszámot és a népi értelmezés szerint a Háromkirályok nevének (Gáspár, Menyhért, Boldizsár) kezdőbetűit: 20+ G + M + B + 13. Más értelmezés szerint a 3 betű latin áldásformula kezdőbetűi: Christus Mansionem Benedicat (‘Krisztus áldja meg e házat’).

Tóth Viktor