TÁJÉKOZTATÓ

I. INDÍTANDÓ KÉPZÉSEK ÉS CSOPORTLÉTSZÁMOK:

 • Informatikai képzés: 10-15 fő
 • Idegen nyelvi képzés (angol, német): 10-12 fő

További részletek az Előjelentkezési lap 2. oldalán találhatók.

II. HELYSZÍN

Megfelelő számú jelentkező esetén a Konecsni György Kulturális Központban (Kiskunmajsa, Hősök ere 6.).
III. IDŐ

 • Jelentkezési határidő: 2013. Február 28. Képzés kezdése: várhatóan 2013. március-júniusközött
 • Képzés időtartama: 90 óra, megegyezés szerinti rendszerességgel

IV. KÖLTSÉGEK

 • Támogatás intenzitása: 98%
 • Támogatás mértéke: 90.000 Ft/fő
 • Önerő intenzitása: 2%

V. RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK

 • 18. életévét betöltött személy
 • Nem áll tanulói jogviszonyban középiskolával
 • Nem áll államilag finanszírozott hallgatói
  jogviszonyban felsőoktatási intézménnyel
 • Befizeti az 2%-os önrészt

Jelentkezni lehet a kitöltött Előjelentkezési lappal az alábbi címeken:

E-mail: majsakultur@satnet.hu

Személyesen: Konecsni György Kulturális Központ, 6230 Kiskunmajsa,
Hősök tere 6., Tóth Viktor eTanácsadó.

Telefon: 77/481-150; +36-30-985-0135