– “Szóban és írásban” szakkör – anyanyelvi, beszélgetős játékok
– “Tanítsuk a gyermekeket gondolkodni…” szakkör
– „Egymás között” tréning – kommunikáció és illem
– Életvezetési ismeretek tréning
– Feszültségoldó tréning
– Tanulásmódszertan szakkör
– Helytörténeti szakkör