A Konecsni György Kulturális Központ, Helytörténeti Gyűjtemény és Tájház ez év áprilisában pályázatot nyújtott be az Oktatási és Kulturális Minisztérium TÁMOP-3.2.8/10/B kódszámú, „Múzeumok Mindenkinek” Programjának keretében kiírt, a „Múzeumok oktatási-képzési szerepének erősítése” című felhívására. A most elnyert támogatás összege: 9,33 millió forint.

A pályázattal a kulturális intézmény a közgyűjteményi feladatainak ellátásához szeretett volna megfelelő pénzügyi forrást teremteni, könnyítve ezzel a fenntartó önkormányzat terheit.

Emellett fontos célkitűzésünk volt a kistérség oktatási intézményei, valamint a múzeum közötti partnerség erősítése, az itt élők minél szélesebb rétegeinek bevonása a múzeum életébe, egyfajta élő-, interaktív gyűjteményes hely megteremtése. Erre a legalkalmasabb eszköz a múzeumpedagógia módszertana, mellyel már legfiatalabb korosztály számára is tartalmas, szórakoztató hellyé alakíthatók az egyes múzeumok.

A projekt keretében többféle csoportos tevékenységet, szakkört, műhelyfoglalkozást ajánlottunk a helyi oktatási intézményeknek. A többi között tematikus foglalkozások keretében ismerkedhetnek meg a fiatalok a legnevesebb majsai művészek (Konecsni György, Járitz Józsa, Bodor Miklós, Paizs Éva) alkotó munkásságával, múzeumi óra keretében hallhatnak Kiskunmajsa településtörténetéről, néprajzi sajátosságairól, valamint szakkör keretében bepillantást nyerhetnek a múzeumi restaurátor munkájába is.

Emellett a pályázat lehetőséget nyújt a múzeum igen csak avult bútorzatának, eszközparkjának részleges cseréjére is.

Tóth Viktor igazgató