„A Konecsni György Helytörténeti Gyűjtemény és Tájház a kiskunmajsai oktatás szolgálatában – TÁMOP-3.2.8/10/B-2010-0023”

A hagyományos múzeumi tevékenységet kívánjuk bővíteni az oktatási intézményekkel kötött együttműködési megállapodás keretében nyújtott nem formális oktatási szolgáltatásokkal, melynek fontos eleme, hogy a két létesítményben folyó szakmai munkát minél szélesebb körben megismerhesse a település és a kistérség lakossága. E tevékenységek kiegészítik az iskolai oktatást, kapcsolódnak a pedagógiai programokhoz, fejlesztik a gyerekek kulcskompetenciáit.

Helyszín: Konecsni György Helytörténeti Gyűjtemény, 6120 Kiskunmajsa, Iskola u. 8-10. – A pályázatunk célja a múzeum és tájház közoktatást és az egész életen át tartó tanulást támogató szolgáltatásainak körében a múzeumpedagógiai tevékenységek fejlesztése. A formális oktatás eszközrendszerének a gyermek- és ifjúsági korosztályra irányuló múzeumpedagógiai programokkal való kiegészítése a közoktatás hatékonyságát, a célcsoport tanulási aktivitását és eredményességét erősíti. A múzeumpedagógiai programok egyúttal az egész életen át tartó tanulás stratégiájának megvalósítását is szolgálják a nem formális és informális tanulás útján. A múzeum múzeumpedagógiai szemléletét, módszertanát és gyakorlatát a klasszikus múzeumi tevékenységek szakmai eredményei mellett oktatási vonatkozásban elmaradottság jellemzi: a múzeum eddig nem kellő intenzitással jelent meg a formális oktatás és az egész életen át tartó tanulás eszköztárában, ugyanakkor a helyi formális oktatási rendszer sem kellően felkészült az intézmény tudatos használatára. A múzeumi egységek formális oktatásba történő bekapcsolása, szerepének megerősítése érdekében elengedhetetlen a múzeumpedagógiai gyakorlatnak “iskolabarát” elvű újrafogalmazása, disszeminációja, különös tekintettel az oktatási igényekre. Hasonlóan alapvető fontosságú a közoktatás és az egész életen át tartó tanulás szereplői felé való nyitás és együttműködés.

A képesség- és kompetenciafejlesztést (a formális, nem formális és informális tanulás révén), a közösségépítést, valamint a társadalmi befogadás előmozdítását egyaránt segítő pályázatunk részcéljai a következők:

– Iskolák és a múzeum közötti partnerség erősítése: kompetenciafejlesztés a múzeum és az iskolák együttműködésében megvalósuló, a formális oktatást kiegészítő múzeumpedagógiai programsorozatok révén.

– Az egész életen át tartó tanulás támogatása a nem formális és informális tanulást szolgáló iskolabarát élményprogramok és múzeumi közművelődési programcsomagok kialakítása és megvalósítása által.

Fehérné Dunai-Kovács Erika – projektmenedzser