Konecsni György Kulturális Központ, Helytörténeti Gyűjtemény és Tájház

                           

a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Konecsni György Kulturális Központ, Helytörténeti Gyűjtemény és Tájház 
Konecsni György Kulturális Központ, Helytörténeti Gyűjtemény és Tájház

muzeális szakember (muzeológus, segédmuzeológus)

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Bács-Kiskun megye, 6120 Kiskunmajsa, Hősök tere 6.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A Konecsni György Kulturális Központ intézményegységeiben a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló törvény(1997. évi CXL. tv.) előírásait figyelembe véve kulturális hagyományok őrzése, gyűjtése, dokumentálása, helytörténeti kutatások, rendezvények, kiállítások szervezése, tájház működéséhez tartozó feladatok ellátása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

 •       Főiskola, 2/1993 (I.30.) MKM rendelet az egyes kulturális közalkalmazotti munkakörök betöltéséhez szükséges képesítési és egyéb feltételekről,
 •       B kategóriás jogosítvány,
 •       magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező illetve bevándorolt vagy letelepedett, büntetlen előélet, cselekvőképesség

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 •       Angol nyelvből középfokú C típusú általános nyelvvizsga,
 •       Német nyelvből középfokú C típusú általános nyelvvizsga,
 •       helyi értékek gyűjtése, kiállítás-szervezés, – 1 év alatti szakmai tapasztalat,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 •       3 hónapnál nem régebbi hatósági bizonyítványt arról, hogy büntetlen előéletű, illetve nem áll a munkakörének megfelelő vagy a munkaköre részét képező foglalkozástól eltiltás hatálya alatt, vagy ezen dokumentum megkérésének igazolását,
 •       az iskolai és a szakmai végzettséget igazoló bizonyítványok másolatát
 •       a pályázó részletes szakmai önéletrajzát
 •       az illetmény megállapításához szükséges korábbi jogviszonyokról, munkaviszonyokról szóló munkáltatói igazolást
 •       nyilatkozatot arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul,
 •       nyilatkozatot a Kjt. 41.paragrafusában meghatározott összeférhetetlenségi okokra
 •       nyilatkozatot arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul,

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2016. április 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. március 25.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Vadkerti Tóth Rita nyújt, a 06 30 985 0135 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 •       Személyesen: Vadkerti Tóth Rita, Bács-Kiskun megye, 6120 Kiskunmajsa, Hősök tere 6. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

Érvényes pályázatot benyújtók személyes meghallgatása után a munkáltatói jogkör gyakorlója dönt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. március 28.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 •       Kiskunmajsa Város hivatalos weboldala – 2016. március 10.
 •       Konecsni György Kulturális Központ weboldala – 2016. március 10.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.konecsni.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. március 10.

A pályázati kiírás közzétevője a Közszolgálati Személyzetfejlesztési Főigazgatóság (KSZF). A pályázati kiírás a munkáltató által a KSZF részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.