Konecsni György Kulturális Központ, Helytörténeti Gyűjtemény és Tájház

                           

a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Konecsni György Kulturális Központ, Helytörténeti Gyűjtemény és Tájház 
technikus

technikus

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Bács-Kiskun megye, 6120 Kiskunmajsa, Hősök tere 6.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A Konecsni György Kulturális Központ intézményegységeiben fény- és hangtechnikai, számítástechnikai, egyéb technikai eszközeinek,berendezéseinek kezelése, felügyelete. Technikusi feladatait az intézmény más intézmény egységeiben, telephelyein, valamint szabadtéri rendezvényeken is el kell látnia.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

 •       Középfokú képesítés,
 •       hangtechnikai vagy fénytechnikai vagy számítástechnikai – Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,
 •       B kategóriás jogosítvány,
 •       magyar állampolgárság vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező illetve bevándorolt vagy letelepedett
 •       büntetlen előélet
 •       cselekvőképesség

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 •       iskolai és a szakmai végzetséget igazoló bizonyítványok másolatát
 •       3 hónapnál nem régebbi hatósági bizonyítványt arról, hogy büntetlen előéletű, illetve nem áll a munkakörének megfelelő vagy a munkaköre részét képező foglalkozástól eltiltás hatálya alatt vagy ezen dokumentum megkérésének igazolását
 •       a pályázó szakmai önéletrajzát
 •       az illetmény megállapításához szükséges korábbi jogviszonyokról, munkaviszonyokról szóló munkáltatói igazolást
 •       a nyilatkozatot arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul
 •       nyilatkozatot a Kjt. 41. paragrafusában meghatározott összeférhetetlenségi okokra

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2016. április 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. március 25.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Vadkerti Tóth Rita nyújt, a 06 30 985 0135 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 •       Személyesen: Vadkerti Tóth Rita, Bács-Kiskun megye, 6120 Kiskunmajsa, Hősök tere 6. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

Érvényes pályázatot benyújtók személyes meghallgatása után a munkáltatói jogkör gyakorlója dönt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. március 28.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 •       Kiskunmajsa Város hivatalos weboldala – 2016. március 10.
 •       Konecsni György Kulturális Központ weboldala – 2016. március 10.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.konecsni.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. március 10.

A pályázati kiírás közzétevője a Közszolgálati Személyzetfejlesztési Főigazgatóság (KSZF). A pályázati kiírás a munkáltató által a KSZF részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.