A “Konecsni György Helytörténeti Gyűjtemény és Tájház a kiskunmajsai oktatás szolgálatában” című TÁMOP 3.2.8 pályázat keretében, múzeumpedagógiai programsorozat legutóbbi rendezvényén, tematikus foglalkozást tartottak a múzeumban. A már országosan vagy nemzetközileg ismert helyi alkotók életét és munkásságát dolgozták fel. Figura László fafaragó, Konecsni György festő, grafikus és Paizs Éva festőművész alkotásait ismerhették meg az Arany János Általános Iskola tanulói.

Kiskunmajsához kötődő művészek példát mutatnak a jelen ifjúságának munkásságukkal, életművükkel és kötődésükkel mintát jelenthetnek. Az általános iskolás gyerekek tematikus foglalkozások keretében “Majsai művészek”-el ismerkedtek meg. Figura László alkotásai jelenleg is az időszaki tárlat részeként megtekinthető a múzeumban. Ezt kihasználva és beépítve az iskolai oktatásba Laci bácsi részletes tárlatvezetéssel mutatta be saját munkáit a gyerekeknek.

Tevékenység helyszíne: Konecsni György Helytörténeti Gyűjtemény,
6120 Kiskunmajsa, Iskola u. 8-10.
Tevékenység típusa: Tematikus foglalkozás
Résztvevők: Arany János Általános Iskola 5. osztálya rajztanárnőjük kíséretében.
Majsai Művészek témát a rajz tantárgy anyagaként a múzeumban
dolgozzuk fel múzeumpedagógus vezetésével, 10 alkalommal.

Tananyag:
• Nem tananyagunk a rajzoktatás, a különféle stílusok, képzőművészeti tudásanyag megtanítása
• Bemutatjuk az állandó kiállításban, illetve a képzőművészetei gyűjtemény anyagában található országosan vagy nemzetközileg ismert helyi alkotók életét és munkásságát.
• Képzőművészeink Majsához kötődő műveik születését befolyásoló életrajzi adatait, helytörténeti vonatkozásait emeljük ki.
• Alkotásaikhoz általuk tapasztalt kiskunsági néprajzi ismereteket kapcsolunk.
• A művészek érzelmi kötődésével példaszerű életvitelt mutatunk fel.
• Felismertetjük az egyszerű mindennapiságban. a művészet érzelmi talaját, levegőjét, fényét, ihlető gyökereit.
• Az időszaki kiállítás megtekintésével, annak képzőművészeti anyagának feldolgozása révén kiegészítjük, egyben erősítjük tanulóink szülőföldjükhöz kötődését.

A foglalkozások célja:
• A helytörténet, néprajz és művészet összekapcsolásával a városhoz kötődést, szülőföld szeretetet alakítani.
• Majsai Művészeink életművéről maradandó ismeretet és érzést nyújtani
• A művészetről alkotott érzések, ismeretek, fogalmak kiegészítése, bővítése
• Tanulói alkotó tevékenység során bátorság, önbizalom fejlesztése.

Feladatok:
• Művészi életutak és majsai alkotásaik helyszínének ismertetése
• Művészeti alkotásokról és kifejező eszközeikről alapszintű ismeretek nyújtása
• A városhoz kötődések művészi formáinak láttatása
• „Majsai Művészeket” tarsolyba tenni! Érettségi tétel lesz, legyen mire építeni!
• Az alkotás és művészet tágabb fogalmáig elvezetni tanulóinkat
• Művészeink alkotásának segítségével Majsához kötődő tanulói aktivitások ösztönzése, tevékenységek közben érzelmi azonosulás felkeltése.

Módszer: Irányított tárlatvezetés, csoportos beszélgetés, egyéni alkotó tevékenység,
Biztatás, dicséret a bátorság és önbizalom fejlesztéséhez