Grafokontroll
Az önépítés tudománya.” Belekóstolhatnak a résztvevők a grafológián keresztül az önmegismerés mély bugyraiba. Gyakorlás, vagy játék közben mindenki a saját írásának értékelésével választhatja ki, melyik az a 3-4 vonás, amelyen változtatni szeretne. Ha ez meg van, elkezdheti játékosan átépíteni. Játék közben megtanulja felismerni a grafológiai jellemzőket. Igazi játékos önmegismerés és önépítés folyik így, mindenki hasznára és örömére. Ettől egyre jobban fogjuk érezni magunkat, mert egyre jobban érezzük, hogy mi tartjuk a kezünkben a gyeplőt, és ÉRTELEM, ÉRZELEM, INDULAT nevű lovaink trojkánkat az általunk kijelölt úton repítik előre, a cél felé.” Ezeket írta a szerző Gulyás Jenő István a módszerről.
Feladat: A kézírás értelmezésével és változtatásával közvetlenül fel tudja mérni és befolyásolni saját viselkedését. Cél az, hogy a résztvevők az önértékelő vonalak folyamatos figyelésével fedezzék fel, és kövessék nyomon saját attitűdjeiket, valamint az önértékelő vonalak következetes és törekvő megváltoztatásával teremtsék meg annak lehetőségét, hogy életüket pozitív, beteljesült irányba fordítsák.

Tanulásmódszertan.
A mai világban nagyon sok nehézséget okoz a felnőttképzésben az, hogy nem jó a tanuláshoz való viszonya az embereknek. Itt az alkalom, hogy a program résztvevője ezt megváltoztassa, és a segítségünkkel kialakítsa a SAJÁT tanulási módszereit. Jó tanulási módszerekkel megkönnyíti az átképzést, továbbtanulást saját maga számára, esélyt adva így arra, hogy új munkahelyet találjon magának. Ami ennél is fontosabb: ha tanulását sikerek kísérik, örömforrássá lehet ez az erőfeszítést követelő munka.
A gyakorlatok hét nagy készségkört érintenek: olvasási gyakorlatok, koncentrációs gyakorlatok, szókincsfejlesztő gyakorlatok, memoriterek, agytorna, önvizsgálat.
Feladat: Olvasási gyakorlatokkal, a figyelem irányításának és összpontosításának képességét fejlesztve, ritmikus szövegmondással, memoriterekkel, gondolkodás, találékonyság fejlesztésével, valamint önvizsgálati gyakorlatokkal változtassa meg a tanuláshoz való hozzáállását a résztvevőknek.
Cél: kialakítani mindenkiben a saját tanulási módszereit, mivel jó tanulási módszerekkel bárki megkönnyítheti önmaga számára a további előrehaladását.

Rajzelemezés.
A rajzból, írásból, ha valaki ért hozzá, meg lehet állapítani, hogy a rajzoló adott pillanatban milyen lelkiállapotban van, mi bántja, aggasztja. Ilyenkor a gyors segítség szinte “életet ment”. Ez fokozottan fontos a gyermekek esetében. Ha észrevesszük, hogy probléma van, azonnal feltárjuk és megoldjuk, sok visszafordíthatatlant előzhetünk meg. Pl. kábítószerezés, rossz baráti társaságból adódó bűncselekményt, italozást stb. A programok alapszinten megtanítják az ott résztvevőket arra az ismeretre, amellyel ezeket fel tudják tárni és időben tudnak segíteni.
A foglalkozások célja, hogy bevezesse a hallgatót az írás és rajzelemzés értésének világába. Hozzáférhetővé, érthetővé és értelmezhetővé tegye azt, hogy minden mozzanat, minden vonás, ami az írófelületre kerül, megmutatja az író személy személyiségét, és azt, hogy hogyan érzik magukat valójában. Megtanulják, hogy a gondolatok és érzések, valamint a vonalak rajzolása között milyen kapcsolat áll fenn. Elméleti és gyakorlati tudással biztosítva a fenti célok elérését.

Ismeretfelújítás, felzárkóztatás:
Feladata: tesztek, feladatlapok kitöltésével, azok megbeszélésével feleleveníteni az eddigi ismeretanyagot, gyakorlati tevékenységgel kiegészíteni azokat. A jelentkező hiányosságok pótlásával, felzárkóztatva segíteni a résztvevőknek a továbblépés lehetőségének megtalálásában.

Felnőtt tréningek 2010. február-április hónapokban 10 alkalom 1-1 óra

Napjainkban nagyon fontos az ember számára, hogy a személyét érintő napi stresszhatásokat valahogy levezesse. Erre van lehetőség a tréningeken. Oldott légkörben, közösségben, beszélgetéssel, gyakorlatokkal meg lehet szüntetni a stressz okozta negatív hatást. Ezzel megőrizve a testi egészséget.

Életvezetési ismeretek:
Feladata: a foglalkozások alkalmával segítse a résztvevőket abban, hogy megismerjék önmagukat, megtanulják a csoportszerveződés és csoportmunka alapjait, megbizonyosodjanak az egészséges, biztonságos élet értékeiről, gyakorlatot szerezzenek a veszélyhelyzetek felismerésében, felfedezzék önmaguk megvédésének lehetőségeit. Mindezt tapasztalatszerzési, cselekvési, gyakorlási lehetőségekkel, hatékony kommunikáció és kifejezőkészség fejlesztésével, az érzelmek feldolgozásával, feszültségkezeléssel kívánjuk elérni.

Stresszoldó felnőtteknek
Feladat: csoportos foglakozások keretében a drámapedagógiai módszerek alkalmazásával segítsen a hétköznapi problémák, gondok megoldásában, illetve a felmerült feszültségek levezetésére tanítsa meg a résztvevőket. Oldott, kellemes hangulatot biztosítva tegye lehetővé, hogy jól érezzék magukat a foglalkozások alatt a csoport tagjai.

Személyiségfejlesztő felnőtteknek: 10 nap 2010. januárjától 2011. áprilisáig 12 fő/alkalom
Feladat: Segítsen a résztvevőknek abban, hogy megtalálják társadalmi, csoportbeli hovatartozásukat, megkönnyítse számukra az identifikáció folyamatát, felkeltve bennük a kommunikáció, az interakció, a társadalmi beilleszkedés igényét. Lehetővé tegye az egyéni és csoportos önkifejezést. A csoport tagjainak segítsen helyzetük meghatározásában, ezekhez a helyzetekhez való alkalmazkodásukban, és abban, hogy kialakuljon bennük az állandó megújulás képessége.

Német és angol nyelvi 60 órás társalgás: 2009. október-január, heti 4 óra, 8 fő/csoport
A kurzusok célja: A helyi idegenforgalom segítése azzal, hogy a külföldi vendégek tájékoztatását minél többen alapszinten el tudják látni a város lakói közül, a másik, hogy a jelentős munkanélküliséget csökkentsük azzal, hogy piacképes szakképzettséggel és megfelelő nyelvismerettel rendelkező lakóink az itt élő külföldieknek megfelelő szolgáltatást tudjanak nyújtani.

A programok munkanélküliek, GYES-en, GYED-en lévők számára, és egyéb módon hátrányos helyzetet igazolni tudók számára ingyenesek.
Jelentkezni lehet: Művelődési Központ, Kiskunmajsa, Fehérné Dunai-Kovács Erikánál személyesen. Érdeklődni lehet: 77/481-150-es telefonon