TÁMOP-3.2.13-12/1-2012-0206 „Közösen tanulva-tanítva Kiskunmajsán és térségében”

A TÁMOP-3.2.13-12/1-es kódszámú, a „Kulturális intézmények részvétele a tanórán kívüli nevelési feladatok ellátásában” című pályázati felhíváson nyert el az intézmény 21.884.942 forint vissza nem térítendő támogatást. A projekt az előzőhöz hasonlóan 100 %-os támogatási intenzitású.

A támogatásból a kulturális központnak lehetősége nyílik arra, hogy képzési kínálatát hosszútávon tovább szélesítse, valamint új szolgáltatásokkal színesítse feladatellátását.

A mostani pályázati siker 3 havi-, 5 heti szakkör, 2 tehetséggondozó program, 3 verseny és 15 témanap-témahét megszervezését teszi lehetővé számunkra a kiskunmajsai, a csólyospálosi, valamint a jászszentlászlói oktatási-nevelési intézményekkel együttműködésben. A projektbe több, mint 700 gyermeket és fiatalt vonunk be a következő programelemekkel: „Mesekosár” szakkör, matematikai kompetenciafejlesztés, ingyenes színházi előadások, kézműves foglalkozások, „Ünnepkörök-népszokások” témanap, „Helyem a világban” témahét, Kistérségünk kultúrája-vetélkedő, helytörténeti szakkör, digitális írástudás-fejlesztés, „Velünk élő történelem – ’56 emlékezete“ témanap, néptánc foglalkozások és „Élményműhely alkotókör”.

A projekt kínálatát a velünk együttműködő öt iskola és három óvoda pedagógiai programjához hangoltuk, tehát azokat kiegészítő képesség- és személyiségfejlesztő közművelődési programokat tudunk számukra biztosítani.

A pályázat célja, hogy a kistérségi szolgáltató feladatot ellátó kulturális intézmények szerepe erősödjön meg a kulturális tudás átadásában, és szélesebb körben kapcsolódjanak be a formális oktatásba. A kulturális intézmények és a nevelési-oktatási intézmények közötti együttműködések elősegítése differenciált lehetőséget biztosít a speciális pedagógiai és művészeti komplex tanulási formák elterjesztéséhez.

A projekt során a képzési kínálatunk bővítésével párhuzamosan lehetőségünk lesz ahhoz igazodóan infrastruktúra fejlesztésre is, mely során egy modern info-kommunikációs technológiával felszerelt képzőtermet alakítunk ki a kulturális központban, ami később kisebb konferenciáknak, tréningeknek is kitűnő helyszínt biztosít majd.